Grundlinien

På Grundlinien undervises du hver formiddag i dansk, matematik, engelsk, hjemkundskab, idræt og flere andre vigtige grundfag.
Du lærer også selv at være del af en gruppe og at tage ansvar for dig selv og andre.
Om eftermiddagen har du valgfag, så du kan prøve så meget som muligt:Til forældre og samarbejdspartnere:
Undervisningen på Grundlinien er almentdannende og primært rettet mod de undervisningspligtige elever.
Undervisningen indeholder de obligatoriske fag og emner, ligesom eleverne får mange praktiske valgfag, så de kan opleve så meget forskelligt som muligt.

Genmem undervisningen og fællesskabet i fritiden vægtlægges også elevens personlige og sociale udvikling.
Undervisningen på Grundlinien kan følges i flere år og har som mål, at eleven kan optages på Fremtidslinien eller anden ungdomsuddannelse.