Økonomi

Herunder følger priserne pr. uge samt priser for personlig støtte:

Skoleåret 2016/17:

Grundlinien 2.050 kr. pr. uge. Beløbet reduceres med statsstøtten
(klik her for selv at beregne forældrebetalingen, på efterskolerne.dk's hjemmeside)

Fremtidslinien 2.050 kr. pr. uge. Beløbet reduceres med statsstøtten
(klik her for selv at beregne forældrebetalingen, på efterskolerne.dk's hjemmeside)

Personlig støtte
Støttetimer til praktisk hjælp til handicappede i hverdagen og weekends: Kr. 275,- pr. time.
Personlig støtte til social udvikling: Kr. 300,- pr. time.

Anbragte børn
Skolen råder over et mindre antal pladser efter SEL § 52, stk. 3, nr. 7.
Benyttes disse er ugeprisen kr. 3.000. Se mere info på tilbudsportalen.dk


STU uddannelsen LivogJob
Læs om indhold og pris på dette link.